Câu trả lời

Loading...

Câu trả lời

Có một câu chuyện từ rất lâu trước đây, về một người đàn ông luôn muốn mình thông thái và sâu sắc hơn. Ông nghe nói đến một nhà tu hành – một người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và mọi điều trong vũ trụ này. Chính vì vậy, người đàn ông lái xe từ Blaistown đến sân bay ở Newark và lên chuyến bay tới Ấn Độ.

Khi máy bay hạ cánh ở Ấn Độ, người đàn ông đi tàu hỏa. Khi tàu hỏa đi đến tận cùng, ông lại thuê một chiếc xe jeep đi tiếp. Rồi chiếc xe jeep cũng tới chân một ngọn núi cao. Người đàn ông lại xuống xe, thuê một con lừa và đi cho tới lúc con lừa mệt lử, không chịu đí nữa. Ông trèo xuống khỏi con lừa và di bộ tới hang đá, nơi nhà tu hành đang sống. Vừa nào đến hang, người đàn ông, lúc này cũng mệt lử, nhưng vẫn cố gắng nói với nhà tu hành ngay lập tức rằng mình đến đây để tìm ý nghĩa cuộc sống trong vũ trụ.

cay-nam

Nhà tu hành nói rằng ý nghĩa của cuộc sống trong vũ trụ là “cây nấm"

Nhà tu hành, cũng ngay lập tức, nói rằng ý nghĩa của cuộc sống trong vũ trụ là “cây nấm”.  

Lúc đầu, người đàn ông rất lúng túng nhưng càng nghĩ, ông càng cho rằng nhà tu hành nói thật chính xác, và có lẽ ông cần nhiều thời gian hơn đế suy nghĩ về những ẩn ý của cây nấm – ý nghĩa của cuộc sống trong vũ trụ. Thế là người đàn ông cảm ơn nhà tu hành, ra khỏi hang, đi bộ về chỗ con lừa và cưỡi nó xuống chân núi – nơi để xe jeep.

Loading...

Ông lại lái chiếc xe jeep tới ga tàu hỏa, đi tàu hỏa tới sân bay và bay về Newark, rồi lái xe về Blairstown. Rất nhiều bạn bè nghe nói về chuyến đi của ông nên đều hào hứng hỏi ông về kết quả. Người đàn ông nói với tất cả bạn bè rằng ý nghĩa của cuộc sống chính là cây nấm.

– Cây nấm tức là sao? – Tất cả bạn bè ông đều hỏi và ông không trả lời được người nào. Thế là họ đều nhất trí rằng cây nấm không thể là ý nghĩa của cuộc sống trong vũ trụ được. Và nếu nó có thể, thì phải có cách giải thích hợp lý nào đó chứ!

Và người đàn ông lại lái xe từ Blairstown tới Newark, đáp máy bay đến Ấn Độ. Xuống sân bay, ông lại đi tàu hỏa tới tận cùng, rồi thuê xe jeep tới chân núi và thuê lừa đi tiếp. Ông cưỡi lừa đến khi con lừa mệt lử rồi lại xuống đi bộ tới hang đá của nhà tu hành.

Mệt mỏi, người đàn ông cố lê vào hang đá và bảo nhà tu hành: “Ý nghĩa cuộc sống trong vũ trụ không thể là cây nấm được”.

Nhà tu hành lắc đầu: “Thế thì chắc nó là cây củ cải”.

Có rất nhiều người đi tìm ý nghĩa của cuộc sống trong vũ trụ. Bạn tìm câu trả lời ở đâu? Nếu bạn cứ chỉ nhắm tới một cái hang, có thể tất cả những gì bạn tìm được là bóng tối và sự rối trí. Câu trả lời thực sự là ở mỗi kinh nghiệm bạn có và mỗi ngày bạn thật sự sống – cái mà bạn không bao giờ phải đi tìm.

DR. HARVEY SCHNEIDER 

Thục Hân Dịch)


Từ khóa tìm kiếm

  • ý nghĩa của cây nấm

Share this post

Post Comment