Nếu còn trẻ mà không chịu học hành thì khi lớn lên sẽ chẳng thế làm được việc gì có ích

Loading...

Đề bài: Một số bạn em có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn tin rằng đúng như người xưa từng nhắc nhở. Nếu còn trẻ mà không chịu học hành thì khi lớn lên sẽ chẳng thế làm được việc gì có ích.

DÀN Ý:

1. Mở bài:

– Việc học hành có tầm quan trọng rất lớn đôi với cuộc đời của một con người.

– Người xưa từng nhắc nhở: Nếu còn trẻ mà không chịu học hành thì khi lớn lên sẽ chẳng thể làm được việc gì có ích.

2. Thân bài:

* Giải thích thế nào là học:

– Học là tiếp thu những tri thức vốn có của nhân loại qua hoạt động học tập ở nhà trường và ngoài xã hội.

– Mục đích của việc học là để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết, nhằm phục vụ cho công việc đạt hiệu quả cao hơn.

hoc-tap

Loading...

Nếu còn trẻ mà không chịu học hành thì khi lớn lên sẽ chẳng thế làm được việc gì có ích

* Giải thích tại sao nếu còn trẻ mà không chịu học hành thì khi lớn lên sẽ chẳng thể làm được việc gì có ích:

– Không học hành đến nơi đến chốn thì sẽ không có đủ kiến thức sơ đẳng để bước vào đời.

– Trình độ học vấn thấp dẫn đến trình độ suy nghĩ, tiếp thu kém, do đó không có khả năng làm tốt mọi công việc..

– Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu không học, ta sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

3. Kết quả:

– Học vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của mỗi người.

– Biển học vô bờ nên chúng ta phải Học! Học nữa! Học mãi! (Lê Nin) và làm theo lời Bác Hồ dạy: Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học ở dân.

Thu Huyền

Share this post

Post Comment