All Stories

Có lúc nói dối tạo niềm tin

  Đề bài: Các bạn hãy chứng minh : Có lúc nói dối tạo niềm tin. Có bạn cho rằng “Nói dối có hại cho bản thân”. Còn tôi, tôi thấy rằng trong cuộc sống này không phải lời nói…

Đề bài: Chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân. (Ngữ văn 7, tập hai, tr.65) Có nhiều lúc, nói dối là một cách thoát rất dễ dàng. Nhưng hãy cẩn thận, nói dối có thể làm mọi người…
Suy nghĩ về tình mẫu tử

Đề bài: Từ việc cảm thụ câu thơ sau trong bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của Nguyễn Duy:     Ta đi trọn kiếp con người      Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru,  Anh (chị)…
Những câu nói về tình yêu hay và ý nghĩa nhất

Đôi khi phải nhượng bộ mà thừa nhận rằng củ cải là củ lê Ngạn ngữ Đức Muốn uốn cây cong cho thẳng lại, ta uốn cong nó theo chiều ngược lại Montaigne Không có gì nguy hiểm bằng lời…