Archive: Page 14

Chùa Bà Đanh Miền Bắc Việt Nam ta có câu tục ngữ “vắng như chùa bà Đanh” để ám chỉ...

Đêm hoa đăng sông Hoài Sông Hoài, dòng sông nhỏ êm đềm chảy qua phố cổ, là món quà...

Khu Di tích Hoàng Thành Có nhiều thư tịch cổ chép về trung tâm hoàng thành Thăng Long xưa với...

Hồng Lĩnh Nguyên là kẹo đậu phụng của cụ Hai làm, bộ đội kháng chiến thích tếu nên gọi là...

Lên non vuốt râu rồng Đi trẩy hội xuân ở núi Bà, tỉnh Tây Ninh năm nay giới trẻ có thêm một...