All Stories

Cách ăn nói

Đề bài: Để khuyên bảo mọi người cách ăn nói, tục ngữ có câu: Đất tốt trồng cây rườm rà  Những người thanh lịch nói ra dịu dàng. Và lại có câu: Đất rắn trồng cây khẳng khiu Những người…
Hòn đá

Đề bài: Bác Hồ có viết một bài thơ rất thú vị nhan đề là “Hòn đá”, trong đó có đoạn: Hòn đá to, Hòn đá nặng, Một người nhấc, Nhấc không đặng, Hòn đá to, Hòn đá nặng  Nhiều…
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Đề bài: Tục ngữ có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Em hãy giải thích và làm sáng tỏ câu tục ngữ trên bằng việc phân tích nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm Dế Mèn phiêu…