All Stories

Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

Đề bài: Khuyên mọi người chăm lo lao động, tục ngữ có câu: "Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ." Đồng thời lại có câu: Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày…
Tục ngữ là Túi khôn của nhân loại

Đề bài: Có ý kiến cho rằng : Tục ngữ là Túi khôn của nhân loại. Em hiểu nhân xét trên như thế nào ? Hãy giải thích và chứng minh vấn đề trên,  Ca dao là những bài hát…