Archive: Page 4

Đề bài: Hãy cho biết cảm nghĩ của em về bài ca dao dưới đây: Ngày nào em bé cỏn con Bây giờ...

Đề bài: Em hãy trần thuật rồi phát biểu cảm nghĩ của mình về truyện Thầy bói xem voi. Hôm nay, ngày...