All Stories

Ông Bụt trong các truyện cổ tích

Đề bài: Em đã gặp hình ảnh ông Bụt trong các truyện cổ tích nào? Em có càm nghĩ gì về nhân vật này? DÀN BÀI I. Mở bài: – Giới thiệu hình ảnh ông Bụt trong các truyện cổ…
Bầy chim thiên nga

Đề bài: Hình ảnh nàng Li-dơ trong truyện cổ Bầy chim thiên nga của An-đéc-xen đã gợi cho em niềm xúc động sâu xa. Em hãy trình bày cảm xúc đó. DÀN BÀI I. Mở bài: Giới thiệu tác giả,…
Câu chuyện bi thảm của An Dương Vương

Đề bài: An Dương Vương được thần Kim Quy giúp sức đã xây Loa Thành kiên cố, chế nỏ thần kỳ diệu khiến Triệu Đà mấy phen đem quân sang cướp nước ta đều bị thất bại. Nhưng cũng chính…
Nhân vật An Tiêm trong  truyện Quả dưa hấu

Đề bài: Em có cảm nghĩ gì về nhân vật An Tiêm trong truyện Quả dưa hấu DÀN BÀI I. Mở bài: Giới thiệu nhân vật An Tiêm và cảm nghĩ chung của mình về nhân vật ấy: – Truyện…
Đề bài: Hãy cho biết cảm nghĩ của em về bài ca dao dưới đây: Ngày nào em bé cỏn con Bây giờ em đã lớn khôn thế này  Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy  Nghĩ sao cho bõ những…