All Stories

Chuyện tối thứ bảy ở nhà em

Đề bài: Chuyện tối thứ bảy ở nhà em. DÀN Ý I. Mở bài: Giới thiệu một cách ngắn gọn về tôi thứ bảy hàng tuần ở nhà em. II. Thân bài: – Trình bày có cảm xúc những sự…
Kể tâm sự của một chú chó bị lạc chủ

Đề bài: Kể tâm sự của một chú chó bị lạc chủ. Tiếng người hú, tiếng tù và thúc giục, tiếng sủa ăng ẳng của lũ bạn tôi làm náo động cả góc rừng. Không lẫn vào đâu được là…