Tết trồng cây vào mùa xuân

Đề bài: Hàng năm, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta thường tổ chức Tết trồng cây. Em hãy giải thích ý nghĩa của hoạt động đó và phát biểu cảm nghĩ của em. Mùa xuân, khi chim chóc…
Hòn đá

Đề bài: Bác Hồ có viết một bài thơ rất thú vị nhan đề là “Hòn đá”, trong đó có đoạn: Hòn đá to, Hòn đá nặng, Một người nhấc, Nhấc không đặng, Hòn đá to, Hòn đá nặng  Nhiều…
Tết trồng cây

Đề bài: Mùa xuân là Tết trồng cây – Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác Hồ muốn khuyên chúng ta điều gì qua hai dòng thơ này? Vì sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất…
Mùa xuân là tết trồng cây

Đề bài: Hãy giải thích và phát biểu cảm nghĩ về lời hô hào trồng cây của Bác Hồ: Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân BÀI LÀM 1 Cứ mỗi độ Tết…
Học tập tốt, lao động tốt

Đề bài: Một trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi là "Học tập tốt, lao động tốt", Em hiểu lờí dạy đó như thế nào? Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng Việt Nam và là…
Học tập tốt, lao động tốt

Đề bài: Em hiểu gì về điều hai trong năm điều Bác Hồ dạy: “Học tập tốt, lao động tốt”. Hãy giải thích. “Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh’. Quả thật là như vậy. Lúc sinh…
“Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

Đề bài: Một trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên chúng ta là: “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Em hiểu thế nào về lời dạy trên? Tại sao chúng ta cắn rèn luyện những đức tính ấy và…