Tả bác nông dân đang cày ruộng

Đề bài: Tả bác nông dân đang cày ruộng.  BÀI LÀM 1 Ai ơi bưng bát cơm đầy  Dẻo thơm một hột đắng cay muôn phần. Câu hát nhắn khuyên ấy cứ văng vẳng bên tai, làm lâng lâng trong…