Theme Type: ca dao

Đề bài: Em hãy giải thích ý nghĩa của bài ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông...

Đề bài: Nhân dân ta xưa có câu: “Một cây làm chẳng lên non  Ba cây chụm lại lên...


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home3/meovat/public_html/taplamvan.edu.vn/wp-content/plugins/js-css-script-optimizer/js-css-script-optimizer.php on line 449