Theme Type: ca dao

Đề bài: Em hãy giải thích ý nghĩa của bài ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông...

Đề bài: Nhân dân ta xưa có câu: “Một cây làm chẳng lên non  Ba cây chụm lại lên...