Theme Type: ca dao

Đề bài: Qua ca dao dân ca em hãy làm sáng tỏ vẻ đẹp của con người Việt Nam trong đời sống nhiều gian truân...

Đề bài: Bình giảng bài ca dao sau: Sông sâu cá lội biệt tăm Chín tháng cũng đợi, mười năm cũng...