Đề bài: Bình giảng bài ca dao Bài ca chàng thợ mộc.  Tiếng hát giao duyên, tỏ tình của trai gái làng quê xưa được thể hiện trong ca dao, dân ca rất hay, rất đậm đà: “Gặp đây Mận…

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “Ca dao Việt Nam là một kho mĩ từ pháp”. Qua một số bài ca dao, em hãy chứng minh ý kiến trên. Mỹ từ pháp là cách diễn đạt mang tính nghệ…

Đề bài: Hãy chọn vài câu ca dao – dân ca Việt Nam đã đọc để chứng minh ý kiến của Bác Hồ: Những sáng tác ấy là những viên ngọc quý. Có những giá trị sẽ bị quy luật…