Tả một con vật nuôi trong nhà

Đề bài: Tả một con vật nuôi trong nhà (vật nuôi ở vườn thứ, vật nuôi bất chợt thấy trên đường hay trên họa báo hay truyền hình). Bài làm 1 “Meo! Meo! Meo!” Vừa về tới nhà, chú Bông…