Những đoạn văn tả đồ vật hay, đặc sắc

Những đoạn văn tả đồ vật hay, đặc sắc Bài làm 1 (Tả bộ ghế mây) … Điền có bốn các ghế mây. Tất cả đồ đạc trong nhà chỉ có bốn cái ghế mây là có giá. Chao ôi!…