Tết trồng cây vào mùa xuân

Đề bài: Hàng năm, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta thường tổ chức Tết trồng cây. Em hãy giải thích ý nghĩa của hoạt động đó và phát biểu cảm nghĩ của em. Mùa xuân, khi chim chóc…
Bổn phận con cái đối với cha mẹ

Đề bài: Nói về bổn phận con cái đối với cha mẹ, ca dao có câu: Một lòng thờ mẹ kính cha,  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con  Em hãy giải thích nội dung câu ca dao đó.…
Hãy biết lắng nghe! Em hiểu gì về thông điệp ấy

Đề bài: Một buổi sáng thức dậy, em bắt gặp thông điệp: Hãy  biết lắng nghe! Em hiểu gì về thông điệp ấy và đã "lắng nghe" như thế nào? Khi Thượng đế tạo nên con người, Người đã ban…

Đề bài: Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp nên sống đúng với con người thật của chính mình. Hãy luôn sống đúng với con người thật của chính bạn ! Bạn có biết…