Cách ăn nói

Đề bài: Để khuyên bảo mọi người cách ăn nói, tục ngữ có câu: Đất tốt trồng cây rườm rà  Những người thanh lịch nói ra dịu dàng. Và lại có câu: Đất rắn trồng cây khẳng khiu Những người…