Bàn về một kĩ năng sống

Đề bài: Bàn về một kĩ năng sống. Đi đến nơi nào lời chào đi trước Lời chào dẫn bước con đường bớt xa Mỗi người chúng ta, trong hành trình đầy chông gai của đường đời, rất cần có…

Đề bài: “Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn Đìmg quá buồn. Sẽ có lúc vui Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại Lùi bước để hiểu mình. Cứ lùi thêm nhiều bước nữa Chẳng sao Hãy…