Đề bài: Bình giảng bài Bạch Đằng hải khẩu của Nguyễn Trãi: Biển rung gió bấc thế bừng bừng, Nhẹ cất buồm thơ lướt Bạch Đằng. Kình ngạc băm vằm non mấy khúc, Giáo gươm chìm gãy bãi bao tầng.…