Bàn về một kĩ năng sống

Đề bài: Bàn về một kĩ năng sống. Đi đến nơi nào lời chào đi trước Lời chào dẫn bước con đường bớt xa Mỗi người chúng ta, trong hành trình đầy chông gai của đường đời, rất cần có…

Đề bài: Quan niệm cùa anh (chị) về sống đẹp. Trước hết cần phải hiểu từ “sống" không phải là một khái niệm tồn tại đơn thuần. Tồn tại nhưng phải để cho người khác biết có sự tồn tại của…

Đề bài: Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn? Học sinh phải đảm bảo các ý chính sau: – Giải thich khái niệm sống, sống đẹp:…

Đề bài: Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn? I.Tìm hiểu đề – Câu thơ của Tố hữu viết dưới dạng câu hỏi, nêu lên vấn…