Những bài văn về cây cối đặc sắc

Những bài văn về cây cối đặc sắc Bài làm 1 (Tả vườn rau) Mảnh vườn ấy quanh năm lợp một màu xanh thẫm mượt mà của các giống rau đủ loại: bắp cải, su hào, cải xanh, cải xạ,…

Đề bài:  1- Có thể dùng các câu đã cho để kết bài được không? Vì sao? 2 – Quan sát một cây và cho biết: Đó là cây gì? Cây có ích lợi gì? Em yêu thích gắn bó…