Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

Đề bài: Khuyên mọi người chăm lo lao động, tục ngữ có câu: "Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ." Đồng thời lại có câu: Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày…
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

Đề bài: Khuyên mọi người chăm chỉ lao động, tục ngữ có câu: “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ” Em hãy giải thích câu tục ngữ trên và lấy dẫn chứng để chứng minh “Có làm thì mới…