All Stories

Phân tích bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá”

Đề bài: Phân tích bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận. Bây giờ là lúc đất nước hòa bình đang bắt tay xây dựng CNXH. Khắp nơi nơi tưng bừng cuộc sống mới với cách làm ăn mới.…
Phân tích bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu

Đề bài: Phân tích bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu. “Đồng chí” là bài thơ hay nhất của Chính Hữu viết về người nông dân mặc áo lính trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp…
Trí khôn tao đây

Đề bài: Kể sáng tạo truyện cổ tích “Trí khôn tao đây”. Các con thú trong rừng thường hỏi tôi: "Vì sao bộ da của ngài có những vằn đen như vậy?". Tôi không muốn kể cho mọi người biết,…