All Stories

Học ăn, học nói, học gói, học mở

Đề bài: Em sẽ nói gì với các bạn về yêu cầu học nói trong câu tục ngữ: Học ăn, học nói, học gói, học mở? Lời nói là phương tiện để con người trao đổi tư tưởng, tình cảm…
Hãy nói “không” với các tệ nạn

Đề bài: Tham khảo để làm đề văn: “Hãy nói “không” với các tệ nạn”. Sử dụng ma túy của tuổi vị thành niên Ma túy là bệnh, là hệ quả của cả một nền văn minh lấy kỹ thuật…
Toán học – Văn học

Đề bài: Bạn em say mê học toán nhưng chưa thích học văn. Em hãy góp ý kiến với bạn để giúp bạn học tập toàn diện hơn. Bạn là “nhà toán học tương lai”. Thật đáng khâm phục. Trí…