All Stories

Hòn đá

Đề bài: Bác Hồ có viết một bài thơ rất thú vị nhan đề là “Hòn đá”, trong đó có đoạn: Hòn đá to, Hòn đá nặng, Một người nhấc, Nhấc không đặng, Hòn đá to, Hòn đá nặng  Nhiều…
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Đề bài: Tục ngữ có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Em hãy giải thích và làm sáng tỏ câu tục ngữ trên bằng việc phân tích nhân vật Dế Mèn trong tác phẩm Dế Mèn phiêu…
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

Đề bài: Khuyên mọi người chăm lo lao động, tục ngữ có câu: "Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ." Đồng thời lại có câu: Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày…