Văn mẫu THCS

Tổng hợp những bài giảng văn học, những bài văn mẫu, bài văn thi học sinh giỏi hay nhất cấp trung học cơ sở

Đề bài: Bác Hồ có viết một bài thơ rất thú vị nhan đề là “Hòn đá”, trong đó...