All Stories

Tục ngữ là Túi khôn của nhân loại

Đề bài: Có ý kiến cho rằng : Tục ngữ là Túi khôn của nhân loại. Em hiểu nhân xét trên như thế nào ? Hãy giải thích và chứng minh vấn đề trên,  Ca dao là những bài hát…
Ông Bụt trong các truyện cổ tích

Đề bài: Em đã gặp hình ảnh ông Bụt trong các truyện cổ tích nào? Em có càm nghĩ gì về nhân vật này? DÀN BÀI I. Mở bài: – Giới thiệu hình ảnh ông Bụt trong các truyện cổ…
Bầy chim thiên nga

Đề bài: Hình ảnh nàng Li-dơ trong truyện cổ Bầy chim thiên nga của An-đéc-xen đã gợi cho em niềm xúc động sâu xa. Em hãy trình bày cảm xúc đó. DÀN BÀI I. Mở bài: Giới thiệu tác giả,…