All Stories

Đề bài: Quan niệm của em về thói quen nói dối. Lời nói cho phép con người diễn tả tư tưởng chứ không cho nói giả vờ, nói chuyện dối trá. Lấy dối trá thay cho sự thật là hành…

Đề bài: Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp nên sống đúng với con người thật của chính mình. Hãy luôn sống đúng với con người thật của chính bạn ! Bạn có biết…
Có lúc nói dối tạo niềm tin

  Đề bài: Các bạn hãy chứng minh : Có lúc nói dối tạo niềm tin. Có bạn cho rằng “Nói dối có hại cho bản thân”. Còn tôi, tôi thấy rằng trong cuộc sống này không phải lời nói…

Đề bài: Chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân. (Ngữ văn 7, tập hai, tr.65) Có nhiều lúc, nói dối là một cách thoát rất dễ dàng. Nhưng hãy cẩn thận, nói dối có thể làm mọi người…