All Stories

Chữ “tâm” và chữ “tài”

Đề bài: Bàn về nghề văn, có người đã mượn một câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Nhưng có người lại cho rằng:” Văn chương trước hết phải là văn…
Văn chương

Đề bài: Văn chương có quyền nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thuỷ chung" (Báo…
Sức mạnh của văn chương

Đề bài: Sức mạnh của văn chương Tác phẩm văn học muốn trường tồn đều phải mang trong mình một sức hấp dẫn riêng: và cho đến nay, nhân loại đã có một kho tàng văn học khổng lồ. Đọc…
Văn học là nhân học

Đề bài: Nhà văn M.Goocki cho rằng: “Văn học là nhân học" Ý kiến của em về quan niệm trên. Từ đó bàn luận thêm mối quan hệ giữa con người trong cuộc đời và con người trong tác phẩm,…
Đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật

Đề bài: Hãy nêu những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật và phân tích một số dẫn chứng để làm nổi bật những đặc trưng ấy. Mỗi bộ môn nghệ thuật có một chất liệu riêng, một ngôn ngữ…
Đỗ Phủ với bài thơ Thu hứng

Đề bài: Đỗ Phủ với bài thơ Thu hứng (Cảm hứng mùa thu). Phiên âm: Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,  Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm. Gian gian ba lăng kiêm thiên dũng, Tái thượng phong vấn…
Vương Xương Linh với bài thơ Khuê oán

Đề bài: Vương Xương Linh với bài thơ Khuê oán (Nỗi oán của người phòng khuê)  Vương Xương Linh (? -756) tự là Thiếu Bá, quê ở Kinh Triệu (nay thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây). Vì ông…
Vương Duy với bài thơ Điểu minh giản

Đề bài: Vương Duy với bài thơ Điểu minh giản (Khe chim kêu)  Vương Duy (701 – 761), tự là Ma cật, quê ở đất Kì, Thái Nguyên (nay là huyện Kì, tỉnh Sơn Tây). Năm Khai Nguyên thứ 9(721),…
Về bài thơ Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu

Đề bài: Về bài thơ Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu. Phiên âm: Tích nhẩn dĩ thừa hoàng hạc khứ,  Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.  Hoàng Hạc nhất khứ khuất phục phản. Bạch vân thiên tải không du…