Văn mẫu THPT

Tổng hợp những bài giảng văn học, những bài văn mẫu, bài văn thi học sinh giỏi hay nhất cấp trung học phổ thông

Đề bài: Văn chương có quyền nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn...

Đề bài: Sức mạnh của văn chương Tác phẩm văn học muốn trường tồn đều phải mang trong mình một sức hấp dẫn...

Đề bài: Nhà văn M.Goocki cho rằng: “Văn học là nhân học" Ý kiến của em về quan niệm trên. Từ...