All Stories

Thân phận của người phụ nữ

Đề bài: Hãy trình bày những suy nghĩ của mình về thân phận người phụ nữ trong tác phẩm “bản dịch Chinh phụ ngâm”, “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều, thơ Hồ Xuân Hương và “Truyện Kiều” của…
Ngôn ngữ trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

Đề bài: Ngôn ngữ trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Truyện Kiều là một trong những tác phẩm lớn của nền văn học dân tộc. Tác phẩm đã đưa Nguyễn Du trở thành đại thi hào của dân tộc và…
Phân tích đoạn “Chí khí anh hùng”

Đề bài: Phân tích đoạn “Chí khí anh hùng” (trích Truyện Kiều), Hội ngộ – rồi chia li đó là hai mặt của một quá trình. Nó là qui luật tự nhiên trong đời sống con người và cũng như…
Cảm nhận về “Nỗi thương mình”

Đề bài: Cảm nhận về “Nỗi thương mình” (Trích Truyện Kiều). Nghệ Tĩnh vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi thoát ẩn của những bậc thỉ sĩ, anh hùng, nơi sinh ra những con người có chí vững, tâm hồn…
Phân tích Thề nguyền trích trong Truyện Kiều

Đề bài: Phân tích Thề nguyền (Truyện Kiều). Trong cuộc đời này, liệu có mấy người dám khẳng định: ta sống không cần tình? Đại thì hào Nga M.Gocki từng quả quyết rằng: Tình yêu – đó là thơ ca…