All Stories

Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều

Đề bài: Trong bài thơ Bài ca mùa xuân 1961 nhớ đến tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều, nhà thơ Tố Hữu viết: Trải qua một cuộc bể dâu  Câu thơ còn đọng nỗi đau chân tình  Nổi chìm…