All Stories

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Đề bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích Bản dịch Chinh phụ ngâm) của Đoàn Thị Điểm. Tiếng nói ai oán đối với chiến tranh của người thiếu phụ trong khúc ngâm chung quy chỉ cố sầu…
Cảm nhận về “Nỗi thương mình”

Đề bài: Cảm nhận về “Nỗi thương mình” (Trích Truyện Kiều). Nghệ Tĩnh vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi thoát ẩn của những bậc thỉ sĩ, anh hùng, nơi sinh ra những con người có chí vững, tâm hồn…