All Stories

Âm vang của hào khí Đông A

Đề bài: Âm vang của hào khí Đông A qua hai tác phẩm Thuật Hoài (Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão) và Bạch Đằng giang phú (Bài Phú sông Bạch Đằng) của Trương Hán Siêu. Đọc bài Hịch tướng sĩ…
Phân tích bài thơ Nam quốc sơn hà

Đề bài: Phân tích bài thơ: Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm? Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. (Lí Thường Kiệt) Cuối năm 1076,…