Văn mẫu THPT

Tổng hợp những bài giảng văn học, những bài văn mẫu, bài văn thi học sinh giỏi hay nhất cấp trung học phổ thông

Đề bài: Hãy phân tích bài ca dao sau: Rủ nhau xuống bể mò cua  Đem về nấu quả mơ chua trên rừng Em...

Đề bài: Qua ca dao dân ca em hãy làm sáng tỏ vẻ đẹp của con người Việt Nam trong đời sống nhiều gian truân...