All Stories

Vai trò của yếu tố thần kì trong Tấm Cám

Đề bài: Vai trò của yếu tố thần kì trong Tấm Cám Lên con thuyền thời gian trở về với những thiên truyện kể xa xưa, những trang cổ tích đã làm say đắm lòng ta từ thời thơ trẻ.…
Phân tích truyện Tấm Cám

Đề bài: Phân tích truyện Tấm Cám. Tấm Cám là một câu truyện cổ tích độc đáo để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Xung quanh câu truyện này có biết bao vấn đề cần luận bàn,…
Về tác phẩm “Bài ca Đam Săn”

Đề bài: Về tác phẩm “Bài ca Đam Săn”. I. TÓM TẮT TÁC PHẨM   Bài ca Đam Săn (bản do Đào Tử Chí dịch) gồm có 7 khúc ca (còn gọi là chương) có cấu trúc chặt chẽ, xâu…
Trong truyện cổ tích thần kì, thế giới trần tục và thế giới siêu nhiên, nhân vật trần tục và nhân vật siêu nhiên quan hệ qua lại với nhau tạo thành một thế giới cổ tích huyền ảo và thơ mộng

Đề bài: Trong truyện cổ tích thần kì, thế giới trần tục và thế giới siêu nhiên, nhân vật trần tục và nhân vật siêu nhiên quan hệ qua lại với nhau tạo thành một thế giới cổ tích huyền…