All Stories

Đề bài:  1 – Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con, vừa mang nhiều đồ đạc. Em đã giúp đỡ cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy kể lại chuyện đó. 2…

Đề bài:  1 – Kể lại câu chuyện Sự tích Hồ Ba Bể. 2 – Em hãy cho biết: a) Tên các nhân vật. b) Những sự việc xảy ra và kết quả những sự việc ấy. c) Ý nghĩa…