All Stories

Sách đỏ là gì?

Đề bài: Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon: 1, Đô-rê-mon ơi! Giải thích hộ mình với: “Sách đỏ” là sách gì?  2. Đô-rê-mon có thể nói về một loài động…
Vươn tới các vì sao

Đề bài: Nghe và nói lại từng mục trong bài “Vươn tới các vì sao”, ghi vào sổ tay những ý chính. VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO a) Chuyến bay đầu tiên của con người và vũ trụ: – Ngày…
Chàng trai làng Phù Ủng

Đề bài: Viết lại câu trả lời: – Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai? – Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô? (Chuyện “Chàng trai làng Phù Ủng”)  Bài làm 1 1…