All Stories

Người bán quạt may mắn

Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện “Người bán quạt may mắn”. Vương Hi Chi nổi tiếng là người viết chữ đẹp ở Trung Quốc thời xưa. Một lần, ông đang ngồi nghỉ mát ở dưới gốc cây thì…
Nghe và kể lại câu chuyện “Giấu cày”

Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện “Giấu cày” Có một người đang cày ruộng thì vợ gọi về ăn cơm. Thấy vợ gọi riết quá, bác ta hét to trả lời: – Để tôi giấu cái cày vào…
Nghe và kể lại câu chuyện “Kéo cây lúa lên”

Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện “Kéo cây lúa lên”. KÉO CÂY LÚA LÊN Có một chàng ngốc ra thăm đồng. Thấy ruộng nhà mình lúa xấu hơn ruộng bên, anh ta bèn lấy tay kéo cây lúa…