Tết trồng cây vào mùa xuân

Đề bài: Hàng năm, mỗi khi mùa xuân đến, nhân dân ta thường tổ chức Tết trồng cây. Em hãy giải thích ý nghĩa của hoạt động đó và phát biểu cảm nghĩ của em. Mùa xuân, khi chim chóc…
Bổn phận con cái đối với cha mẹ

Đề bài: Nói về bổn phận con cái đối với cha mẹ, ca dao có câu: Một lòng thờ mẹ kính cha,  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con  Em hãy giải thích nội dung câu ca dao đó.…
Cách ăn nói

Đề bài: Để khuyên bảo mọi người cách ăn nói, tục ngữ có câu: Đất tốt trồng cây rườm rà  Những người thanh lịch nói ra dịu dàng. Và lại có câu: Đất rắn trồng cây khẳng khiu Những người…