Suy nghĩ về tình mẫu tử

Đề bài: Từ việc cảm thụ câu thơ sau trong bài Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa của Nguyễn Duy:     Ta đi trọn kiếp con người      Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru,  Anh (chị)…