Bản tin vẽ về cuộc sống an toàn

Đề bài: Bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn (trang… Tiếng Việt 4, tập…) gồm mấy đoạn. Xác định sự việc chính ở mỗi đoạn. Tóm tắt mỗi đoạn bằng một hoặc hai câu. Tóm tắt toàn bộ bản tin.

Bài làm

a) Bản tin vẽ về cuộc sống an toàn gồm có 4 đoạn.

b) Sự việc chính ở mỗi đoạn:

– Đoạn 1: Unicep Việt Nam và báo Thiếu niên tiền phong vừa tồng kết cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn.

+ Tóm tắt: Em muốn sống an toàn là chủ đề cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi vừa mới được Unicep Việt Nam kết hợp với báo Thiếu niên tiền phong tổ chức tổng kết. . 

– Đoạn 2 : Kết quả của cuộc thi. 

+ Tóm tắt: Trong vòng 4 tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50.000 bức tranh của thiếu nhi cả nước gửi đến.

– Đoạn 3: Nhận thức của thiếu nhi về an toàn giao thông thật là phong phú.

+ Tóm tắt: Các tranh vẽ tập trung về an toàn giao thông và đã bộc lộ được những nhận thức rất phong phú về đề tài này.

– Đoạn 4: Tài năng được thể hiện rõ qua từng bức tranh.

+ Tóm tắt: Những bức tranh đã bộc lộ được khả năng hội hoạ của các em thiếu nhi: sáng tạo và độc đáo.

c) Tóm tắt toàn bộ bản tin:

Em muốn sống an toàn là chủ đề của cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi vừa mới được tổ chức Unicep Việt Nam và báo Thiếu niên tiền phong kết hợp tổng kết. Trong vòng 4 tháng, có tới 50.000 bức tranh của thiếu nhi trong cả nước gửi tới ban tổ chức. Các tranh vẽ tập trung về đề tài an toàn giao thông và đã bộc lộ được những nhận thức rất phong phú về đề tài này chứng tỏ khả năng hội họa của các em là rất sáng tạo và độc đáo.

Thu Huyền