Văn mẫu THCS

Cách ăn nói

Đề bài: Để khuyên bảo mọi người cách ăn nói, tục ngữ có câu:

Đất tốt trồng cây rườm rà 

Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.

Và lại có câu:

Đất rắn trồng cây khẳng khiu

Những người thô tục nói điều phàm phu,

Các câu tục ngữ trên nêu ra vấn đề gì? Em hãy giải thích và chứng minh vấn đề đó và rút ra bài học cho bản thân.

DÀN BÀI

I. Mở bài

Sống trong xã hội mọi người phải trò chuyện, trao đổi với nhau. Lời ăn tiếng nói nên như thế nào? Tục ngữ có nhiều câu khuyên bảo mọi người cách ăn nói. (Dẫn hai câu tục ngữ đầu bài đã nêu).

II. Thân bài

1. Giải thích sơ qua hai câu tục ngữ để rút ra vấn đề được nêu trong đó.

– Hai câu tục ngữ trên nói đến hai cách ăn nói khác nhau, cách ăn nói của người thanh lịch và của kẻ thô tục… Người thanh lịch nói dịu dàng còn kẻ thô tục nói điều phàm phu.

– Vấn đề đặt ra trong hai câu tục ngữ trên là: Cách ăn nói biểu hiện rõ phong cách sống của mỗi người.

loi noi1 - Cách ăn nói

Người thanh lịch nói dịu dàng còn kẻ thô tục nói điều phàm phu

2. Giải thích vấn đề đặt ra:

a. Vì sao cách ăn nói lại biểu hiện phong cách sống của mỗi người?

– Cách ăn nói của một người không phải tự nhiên mà có. Nó là kết qua của sự giáo dục và rèn luyện của mỗi người. Nó gắn liền với trình độ văn hóa, văn minh của mỗi cá nhân.

– Mỗi người phải tự rèn luyện cho mình cách ăn nói lịch sự, thể hiện lối sống văn minh, văn hóa.

– Mọi người quý mến người ăn nói lịch sự văn minh, phê phán người ăn nói thô tục.

b. Thế nào là cách ăn nói văn minh lịch sự? Thế nào là cách ăn nói thiêu văn minh?

– Cách ăn nói được biểu hiện ở nhiều mặt: cách dùng từ ngữ điệu, dáng điệu, vẻ mặt, nội dung vấn đề . Trong từng hoàn cảnh cụ thể, chúng ta phải có cách ăn nói thích hợp.

– Người lịch sự, văn minh dù hoàn cảnh thế nào cũng nói năng lễ độ (không dùng từ tục tĩu, không có thái độ cáu kỉnh, không nói năng láo xược với người trên hoặc người lạ, không hách dịch với người dưới…), tỏ ra tôn trọng người đối thoại.

– Những cách nói năng thiếu văn minh, lịch sự: dùng từ tục tằn, dùng cách nói trống không, xưng hô xấc xược, tỏ ý coi thường người đối thoại… 

– Rút ra bài học cho bản thân (Hiện nay em ăn nói thế nào? Em sẽ làm gì đề học cách ăn  nói lịch sự văn minh và tránh cách ăn nói thô tục?).

Thu Huyền
Xem thêm:  Làm dàn ý kể lại một chuyến đi chơi Cồn Rồng, Bến Tre

Post Comment