Cảm nhận về bài Con tê tê

Đề bài: 

1- Phân đoạn bài văn Con tê tê (trang… Tiếng Việt 4, tập…) và nêu nội dung chính của từng đoạn.

2- Tác gỉả chú ý đặc điểm nào khi miêu tả hình dáng bên ngoài của con tê tê. 

3- Những chi tiết nào cho thấy tác giả quan sát hoạt động của con tê tê rất tỉ mỉ và chọn được nhiều đặc điểm lí thú.

Bài làm 1

Bài văn tả Con tê tê gồm có 6 đoạn:

a) Đoạn 1: Từ đầu đến “đào thủng núi”

– Nội dung: Giới thiệu con tê tê.

b) Đoạn 2: Từ “bộ vảy” cho đến “chỏm đuôi”.

– Nội dung: Tả hình dáng với đặc điểm nổi bật của con tê tê: bộ vảy bao bọc từ đầu đến đuôi, nhằm phân biệt với những con vật khác.

c) Đoạn 3: Từ “Tê tê” cho đến “kỳ hết mới thôi”.

– Nội dung: Kết hợp miêu tả hoạt động bắt mồi của tê tê và đặc điểm của bộ phận bên trong (miệng và lưỡi).

d) Đoạn 4: Từ “đặc biệt” cho đến “trong lòng đất”.

– Nội dung: kết hợp tả đăc điểm bộ phận chân, móng và hoạt động đào đất của tê tê.

e) Đoạn 5: Từ “tuy vậy” cho đến “ngoài miệng lỗ”

– Nội dung: Trình bày một đặc điểm có tính chất nhược điểm của loài tê tê.

g) Đoạn 6: Phần còn lại của văn bản.

Xem thêm:  Kể chuyện em được chứng kiến hoặc em tham gia

– Nội dung: Cảm nhận của tác giả về con tê tê.

Bài làm 2

Tác giả chú ý đến những đặc điểm sau khi mô tả hình dáng bên ngoài của tê tê:

– Bộ vẩy của tê tê.

– Bốn chân của tê tê.

Các chi tiết sau cho thấy tác giả quan sát hoạt động của tê tê rất tỉ mỉ và chọn lọc được nhiều đặc điểm lí thú. Đó là:

– Miệng tê tê nhỏ, hai hàm chỉ có lợi, không có răng. Nhưng bù lại nó có cái lưỡi để bắt mồi rất lợi hại. Nó thè cái lưỡi dài, nhỏ như chiếc đũa, xẻ làm ba nhánh.

– Đặc biệt nhất là tê tê có bốn chân ngắn ngủn với bộ móng cực sắc và khỏe. Khi đào đất, nói dũi đầu xuống và đào nhanh như một cái máy, chỉ cần chừng nửa phút đã ngập nửa thân mình của nó.

Thu Huyền

Từ khóa tìm kiếm

  • tả con tê tê