Chân dung một thiếu niên

CHÂN DUNG MỘT THIẾU NIÊN

Một cảnh hoạt động đập vào mắt Nga. Ngay dưới chân thành, trong sân cái nhà có cây bàng trước cửa, có một người ở trong bước ra. Nga lánh sau lần hàng rào xương rồng chú ý nhìn xuống.

Nga trông rõ một người con trai, bằng trạc tuổi nàng, nách cắp quyển vở dày, tay cầm khúc giò, ngồm ngoàm nhai ngon lành lắm. Rồi con chó vện vẩy đuôi đến gần, người thiếu niên nhăn mặt, co dúm chân tay, pha trò với nó.

thieu nien - Chân dung một thiếu niên

Nga trông rõ một người con trai, bằng trạc tuổi nàng

Nga bật buồn cười, càng mải nhìn tấn kịch ngộ nghĩnh. Rồi người thiếu niên đặt vở xuống đất, dậm dọa con chó, rồi sùng sộ, nói tiếng Tây với nó, đến nỗi nó kêu rầm, quắp đuôi chạy mất. Một nhịp cười vang, hai môi tách ra, làm hé hai hàm răng trắng nuột. Nga vui vẻ, chăm chắm ngắm người thiếu niên. Nàng lấy làm lạ, không ngờ nhà ấy lại có người như thế ấy. Nhà ấy rất tiều tụy. Mái lợp rơm lâu ngày, đã dẹp kết dính với nhau, mà nước mưa làm lún nhiều chỗ như lòng máng. Vách thì không dính với cột nhà đã xiêu. Trong sân chật hẹp, có bày vài cõng (1) nước, thừa một chỗ con để phơi, rồi đến bếp, dựa vào thành, lụp chụp yếu ớt.

Nhưng người ấy lại khác hẳn. Tóc rẽ bên chải mượt. Dưới cái trán vuông rộng, hai con mắt có vẻ tinh nhanh. Toàn thể, trông ra một người học trò cẩn thận, thông minh, vui vẻ. 

Xem thêm:  Có công mài sắt, có ngày nên kim

(Dẫn lại NGUYỄN TĂNG CHƯƠNG,

Giảng văn 6, tr.79)