Chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân

Đề bài: Chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân. 

I- MỞ BÀI

– Dẫn dắt vào vấn đề

– Khẳng định: Nói dối có hại cho bản thân

II- THÂN BÀI

Giải thích: Thế nào là nói dối? Vì sao có người hay nói dối?

noi doi - Chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân

Nói dối có hại cho bản thân

Chứng minh: Nói dối là một thói xấu, có hại cho bản thân.

– Lí lẽ: Nói dối có hại như thế nào?

Dẫn chứng:

+ Những câu chuyện trong văn chương.

+ Trong thực tế.

III- KẾT BÀI

Nói dối có hại cho. Cần rèn luyện tính trung thực.

Thu Huyền

Từ khóa tìm kiếm

  • chứng minh nói dối có hại cho bản thân
  • chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân
  • dàn ý chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân
  • noi doi co hai cho ban than
Xem thêm:  Đề đọc hiểu và nghị luận xã hội : Nếu phía trước là một con đường