Dàn bài văn kể chuyển

Dàn bài văn kể chuyển

Hướng dẫn

I. MỞ BÀI: Giới thiệu câu chuyện sẽ kể.

Thời gian xảy ra câu chuyện.

Địa điểm diễn biến câu chuyện.

Nhân vật chính và các nhân vật phụ.

Tình huống ban đầu của câu chuyện.

II. THÂN BÀI: Diễn biến của câu chuyện

Diễn biến các sự việc nối tiếp nhau theo trình tự thời gian.

Nêu sự xung đột giữa các nhân vật.

Câu chuyện được giải quyết và kết thúc một cách tự nhiên hợp lí.

III. KẾT BÀI: Cảm nghĩ về câu chuyện đã kể.

Nêu nhân xét về nhân vật, về câu chuyện.

Nêu tình cảm đối với nhân vật.

aRút ra bài học hoặc liên hệ bản thân.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Thầy bói xem voi