Dàn bài văn tả cảnh

Dàn bài văn tả cảnh

Hướng dẫn

I. MỞ BÀI: Giới thiệu cảnh sẽ tả.

– Cảnh ở đâu, đó là cảnh gì?

– Thời gian trong cảnh, thấy cảnh trong dịp nào?

II. THÂN BÀI: Tả cảnh theo trình tự.

Tả bao quát toàn cảnh: những nét chung, những nét nổi bật, đặc sắc. Tả từng cảnh theò trình tự hợp lí:

• Từ xa đến gần hoặc ngược lại.

• Từ trên cao xuống thấp hoặc ngược lại. Tả người hoặc vật có liên quan đến cảnh.

III. KẾT BÀI: Nêu cảm xúc và suy nghĩ về cảnh đã tả.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm Lao xao của Duy Khán