Điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong mẫu đơn dưới đây

Đề bài: Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…. ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi:. Thư viện… 

Em tên là:………………………………………………

Sinh ngày……………………Nam (Nữ)……………….

Nơỉ ở…………………………………………………………………….

Học sinh lớp ………Trường…………………………….

Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách

 năm……………………………………………………..

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi qui định của thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Đọc kĩ mẫu đơn đã cho, chú ý những chỗ trống mà mẫu đơn đã chừa lại, buộc các em phải suy nghĩ tìm những từ ngữ, nội dung cần thiết để điền vào các chỗ trống (…) cho thích hợp. Các chỗ trống cần điền:

+ Trước từ “ngày” (điền nơi viết đơn)

+ Sau từ “ngày, tháng, năm” (điền các chữ số của “ngày tháng, năm mà em viết đơn).

+ Sau từ “Thư viện” (điền tên của thư viện mà em thường đến đọc sách).

+ Sau chỗ trống dòng: “Em tên là” (điền họ và tên của em cần phải viết hoa).

+ Sau chỗ trống dòng: “Sinh ngày” (điền chữ số ngày, tháng, năm của em như trong giấy khai sinh).

+ Đến từ “Nam (Nữ)”: nếu em là con trai thì gạch từ “Nữ”, nếu em là con gái thì gạch từ “Nam”.

+ Sau chỗ trống dòng “Nơi ở”, (điền nơi ở của gia đình em từ thôn (ấp) xã, huyện, tỉnh (nếu em ở nông thôn) hoặc em điền số nhà, khu phố, đường, phường, thị xã, tỉnh (nếu em ở thị xã), còn ở thành phố em có thể điền số nhà, đường, quận, thành phố).

+ Sau chỗ trống: “Học sinh lớp… Trường” (Điền lớp, trường đang học).

+ Sau chỗ trống của từ “năm” (điền chữ số năm học, ví dụ: 2004 – 2005).

+ Cuối cùng, em kí và ghi tên của mình ở dưới chỗ “Người làm đơn”.

HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC CỦA LÁ ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

1- Quốc hiệu và tiêu ngữ: “Cộng hòa xã hội…. Độc lập…. ” (ghi chính giữa trên đầu lá đơn)

2- Nơi viết, ngày, tháng, năm (phía dưới tiêu ngữ hơi chếch về bên phải trang giấy)

3- Tên đơn (ghi chữ in hoa to ở giữa trang giấy dưới phần 2)

4- Địa chỉ gửi đơn (trước địa chỉ phải có từ “Kính gửi”).

5- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp trường của người viết đơn.

6- Đề nghị và lời hứa.

7- Người làm đơn (chữ kí và họ tên ghi cuối đơn phía phải).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị xã Bến Tre ngày 25 tháng 10 năm 2005

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH 

Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Võ Thi Sáu

Xem thêm:  Những nguyên nhân khiến HS tiểu học dốt môn Tập làm văn

Em tên là: Hoàng Mai Hương

Sinh ngày 12 – 10 – 1997 Nữ

Nơi ở: Số nhà 83 phường Phú Khương, Đại Lộ Đồng Khởi, Thị xã Bến Tre.

Học sinh lớp: 3A trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2005 – 2006.

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

(Kí tên)

Hoàng Mai Hương