Điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí

Đề bài: Hãy điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí đã cho.

HƯỚNG DẪN ĐIỀN

1. Em đọc kỹ mẫu đã cho điền.

2. Cách điền như sau:

* Dòng tên đọc giả: (ghi họ tên của em hay bố, mẹ)

* Dòng địa chỉ: Ghi địa chỉ nơi gia đình em đang ở.

* Cột tên báo chí! Em ghi lần lượt tên các báo chí cần mua. Ví dụ: Khăn quàng đỏ, Thiếu niên Tiền phong, Nhân dân, Văn nghệ, Phụ nữ Việt Nam…

* Cột thời hạn (Nếu mua luôn cả năm thì ghi 12 tháng (4 quý) còn nếu mua từng quý thì phải ghi rõ từ tháng nào đến tháng nào một cách cụ thể).

* Các cột khác do cơ quan phát hành (hoặc đại lý) ghi. 

Thu Huyền
Xem thêm:  Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh phát triển ý thành một đoạn văn