Văn mẫu THCS

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công

Đề bài: Hồ Chủ tịch kêu gọi:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công.

Em hiểu lời dạy đó của Bác như thế nào? Em hãy chứng minh chân lí đó.

DÀN Ý

I. Mở bài

– Giới thiệu Hồ Chủ tịch

– Giới thiệu câu Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

II. Thân bài

A. Giải thích

– Ý nghĩa cua câu nói là gì?

– Tại sao đoàn kết sẽ thành công?

B. Chứng minh: 

– Hội nghị Diên Hồng đời Trần

– Toàn dân và Trần Quốc Toản

– Thế kỉ 20

+ Toàn dân chống Pháp 

+ Kháng chiến chống Mĩ

+ Xây dựng thủy điện Trị An, Sông Đà, dầu khí Vũng Tàu, nông trường cao su Lộc Ninh

+ Các công trình xây dựng kinh tế mới.

III. Kết bài

– Lời khuyên của Bác vẫn còn giá trị trong thời đại mới

BÀI THAM KHẢO 

Hồ Chủ tịch là linh hồn, là người tổ chức của khối đại đoàn kết toàn dân. Người luôn chăm lo, nhắc nhở phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt, Bác kêu gọi: 

Thành công, thành công, đại thành công.

doan ket3 - Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công

 Dân gian có câu chuyện rất hay về tinh thần đoàn kết: Câu chuyện bó đùa. Câu chuyện như một lời giải thích, một sự chứng minh cụ thề đầy sức thuyết phục về tinh thần đoàn kết; Đoàn kết là kết hợp các phần tử lẻ tẻ hoặc nhiều bộ phận lại thành một khối thống nhất . Từ sự đoàn kết, gắn bó trong gia đình, câu chuyện có ý nghĩa xã hội sâu Sắc. Bác Hồ, trong lời kêu gọi của mình, nhấn mạnh toàn dân phải doàn kết, đoàn kết rộng rãi, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết thực sự. Tức là, toàn dân phải muôn người như một, đồng tâm, đồng sức, trong cuộc sống hàng ngày, trong xâu dựng và đấu tranh. Thành công là đạt được kết qua, đạt được ý muốn, đạt được cái mình đã đề ra. Trong cuộc sống, trong đâu tranh xây dựng và giữ gìn đất nước, nếu đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh và sẽ giành được thắng lợi to lớn, rực rỡ.

Sở dĩ đoàn kết sẽ dẫn đến thành công, thắng lợi to lớn vì đoàn kết thì sẽ tập hợp được đông đảo quần chủng, phát huy được sức mạnh, tiềm năng to lớn của quần chúng, tạo nên sức mạnh vĩ đại có thể dời non, lấp biển, có thể đập tan mọi lực lượng thù địch trong cuộc đấu tranh xã hội. Đoàn kết là đường lối chiến lược duy nhất đúng, phá tan được âm mưu chia rè của kẻ thù.

Xem thêm:  Chuyện tối thứ bảy ở nhà em

Trong lao động sản xuất, nhờ đoàn kết, chung sức người xưa mới có thể chống lại các thế lực tàn phá của thiên nhiên thời buổi hoang sơ giữa sóng gầm, bão tố, giũra mịt mùng, âm u của núi rừng. Càng phát triển, con người nhờ đoàn kết mới đú sức lao động, đủ khả năng để làm nhiều công trình to lớn, giải quyết nhiều vàn đề do thực tế sản xuất, nghiên cứu khoa học đề ra. 

Lời dạy của Bác Hồ đã được thực tế chứng minh, khẳng định sự đúng đắn của chân lí cuộc sống: đoàn kết là sức mạnh. Lịch sừ chống ngoại xâm của dân tộc ta từ hàng ngàn năm nay còn ngời sáng tinh thần đoàn kết toàn dân của Hội nghị Diên Hồng đời Trần. Vua Trần anh minh nhân từ, Tiết chế quốc công Hưng Đạo Vương tài ba đã dựa vào tinh thần toàn dân đoàn kết nhất trí mà ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên, tạo nên hào khí Đông A của đất Việt mãi măi còn ngời sáng. Tiếng hô “Quyết đánh” của các bô lão, tiếng vang dậy đất “Sát Thát” của ba quân, “Lá cờ thêu sáu chữ vàng'’ của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản… chính là thể hiện đậm nét khối đoàn kết toàn dân đó.

Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, Hội nghị thống nhất Việt Minh – Liên Việt; khối đoàn kết toàn dân trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của hai cuộc kháng chiến, đánh Pháp, đuổi Mĩ, giành lại toàn vẹn non sông.

Trong lao động sản xuất dựng đất nước, nhờ sự đoàn kết, hợp tác, nhân dân ta đã xây dựng được những công trình to lớn như cầu Thăng Long, Nhà máy thủy điện Sông Đà, Trị An, Xí nghiệp liên doanh dầu khí Vũng Tàu, Nông trường cao su Lộc Ninh.Cũng do đoàn kết mà nhân dân các địa phương trong cả nước đã xây dựng được những công trình kinh tế, văn hóa phục vụ cho đời sống của địa phương mình như việc kéo đường điện sáng về xã vùng cao Suối Giàng (Yên Bái), xây dựng thành công hồ chứa nước Kẻ Gỗ (Nghệ Tĩnh), trồng được hàng ngàn hecta dâu, cà phê ở vùng kinh tế mới Lâm Hà (Lâm Đồng), nạo vét được hàng trốm cây số kênh, mương ở Phụng Hiệp, Ô Mồn (Cần Thơ) đưa đùng nước phù sa sông Hậu về tưới mát cho hàng ngàn hecta lúa, mía xanh tốt…

Khẩu hiệu kêu gọi đoàn kết:  

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công.

của Bác Hồ trong thời kì kháng chiến đã là tiếng kêu cỗ vũ cả dân tộc đoàn kết, chiến đấu; là luồng gió mát thổi vào lòng người niềm tin ở sức mạnh của mình, của đất nước mình. Toàn dân ta không phân biệt già trẻ, gái trai, nông dân, công nhân, tri thức, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ kháng chiến… đoàn kết một lòng trong Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, lập nên chiến công hiên hách chấn Động địa cầu, rạng rỡ Việt Nam.

Trong công cuộc xây dựng và đối mới đất nước hiện nay, khầu hiệu đoàn kết của Bác đã xoá bỏ được tư tưởng cục bộ, địa phương chủ nghĩa, đoàn kết nhân dân cả nước ta xây dựng một nước Việt Nàfn mới giàu đẹp, cố gắng nhanh chóng theo kịp bè bạn gần xa ở Đông Nam Á và thế giới.

NGUYỄN HỒNG THỊNH


Xem thêm:  Dàn ý nghị luận về tinh thần tự học

Từ khóa tìm kiếm

  • đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
  • dàn ý nghị luận về tinh thần đoàn kết

Post Comment