Đọc và nhận xét các đoạn văn tả lá, thân, gốc một số loài cây

Đề bài: Đọc và nhận xét các đoạn văn tả lá, thân, gốc một số loài cây (trang… Tiếng Việt 4, tập…). Theo em cách tả của tác giả trong mỗi đoạn văn có gì đáng chú ý?

Bài làm

a) Đoạn văn tả lá bàng của Đoàn Giỏi

Tác giả đã miêu tả màu sắc của lá bàng biến đổi theo từng thời kì. Mùa xuân, lá bàng mới nảy trồng theo như những ngọn lửa xanh. Mùa hè, lá lên thật dày mang màu xanh ngọc bích. Mùa thu, lá chuyển sang màu đục. Mùa đông, khi sắp rụng, lá bàng chuyển sang màu đồng hun.

b) Đoạn văn tả bàng thay lá của Hoàng Phủ Ngọc Tường

Tác giả chọn thời kì bàng thay lá với sự xuât hiện của lộc non và phát triển thành búp lá. Sau đó, tác giả lại tả tiếp sự xuất hiện của lứa lộc thứ hai. Lứa lộc này màu đỏ đọt. (Khi miêu tả, tác giả luôn chú trọng sử dụng các từ ngữ so sánh.)

c) Đoạn văn tả cây sồi già của Lép-tôn-xtôi

Tác giả chọn thời điểm từ mùa đông sang mùa hè với sự thay đối của cây sồi: từ nứt nẻ đầy sẹo, già cỗi chuyển thành một cây sồi có một sức sống mới, vòm lá xum xuê toả rộng. Ngoài những hình ảnh so sánh, tác giả còn sử dụng biện pháp nhân hoá tạo cho đoạn văn sinh động cuốn hút người đọc.

Xem thêm:  Biên bản bàn giao

d) Đoạn văn tả cây tre của Bùi Ngọc Sơn

Tác giả tả cả một bụi tre gồm tre già và búp măng và những đặc điểm của loài tre: rậm rạp, bù xù, gai góc. Tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh làm lời văn vừa cụ thể, vừa có giá trị gợi hình, gợi tả cao.

Thu Huyền